E-archív

V on-line archíve si môžete uchovávať všetky elektronicky vytvorené dokumenty – faktúry, vyhlásenia, dohody alebo dokumenty obsahujúce iné informácie. V on-line archíve je možné zobraziť každý dokument samostatne alebo si môžete vytvoriť zoznam dokumentov s možnosťou zobrazenia ktoréhokoľvek z nich. Tieto dokumenty je možné so zákazníkom prediskutovať, vytlačiť alebo poslať klientovi e-mailom.

On-line archív elektronických dokumentov má množstvo výhod v porovnaní s tradičným archívom papierových dokumentov alebo elektronickými údajmi bez zobrazenia:

  • rýchlosť – dokumenty v on-line archíve sú k dispozícii už pred tým, ako budú doručené adresátom;
  • zhoda – dokumenty v on-line archíve vyzerajú presne ako papierové alebo elektronické dokumenty, čo zjednodušuje prácu oddelenia služieb zákazníkom s príjemcami služby;
  • komfortné vyhľadávanie – na základe jedného alebo viacerých parametrov je možné dokumenty v on-line archíve rýchlo vyhľadávať, nájsť a zobraziť;
  • životnosť uschovania – elektronické dokumenty v on-line archíve je možné uschovávať na neobmedzený čas;
  • finančná výhodnosť – uložením, vyhľadávaním a každodenným využívaním on-line archívu získava firma skvelú možnosť ušetriť peniaze a priestor potrebný na uschovávanie dokumentov v papierovej podobe a tiež na platoch zamestnancov archívu, čím sa zároveň radikálne zvýši efektivita.