PEPPOL

PEPPOL (Pan-European Public Procurement On-Line) je cezhraničná platforma na výmenu elektronických dokumentov, ktorej funkcie zahŕňajú podporu a uľahčenie celoeurópskej elektronickej fakturácie. Prostredie je financované Európskym výborom a 18 vládnymi orgánmi.

Zákazníci spoločnosti Fitek môžu využívať sieť PEPPOL na príjem a odosielanie elektronických faktúr od európskych príjemcov a pre európskych príjemcov. V budúcnosti bude Fitek ponúkať aj kompletný proces obstarávania.

PEPPOL je európska platforma na výmenu faktúr, ktorá je relevantná pre prevádzku B2G a B2B, ku ktorej sa k tomuto dátumu prostredníctvom prevádzkovateľov pridalo 160 000 spoločností.

Podnikateľské využitie infraštruktúry, ktorá je v súlade s PEPPOL, a používanie komponentov PEPPOL v iných oblastiach ako je verejné obstarávanie sú uznané za dôležité a podporované združením. PEPPOL sa v súčasnosti implementuje v niekoľkých európskych krajinách a záujem sa v súčasnosti zvyšuje mimo EÚ.