Riešenia pre odchádzajúce faktúry

Komplexné riešenie pre odchádzajúce faktúry

Spoločnosť Fitek ponúka firmám výhodnú a rýchlu automatizáciu celého procesu zasielania faktúr. Riešenie pre odchádzajúce faktúry od spoločnosti Fitek úzko spolupracuje s účtovným systémom spoločnosti a zabezpečuje rýchle dodanie faktúry zákazníkovi. Zákazník nám zašle základné fakturačné údaje z účtovného systému alebo z obchodného softvéru. My sa postaráme o všetko ostatné – konverziu údajov, vygenerovanie faktúry, zobrazenie faktúry, výber medzi jednotlivými fakturačnými kanálmi a zaslanie faktúry zákazníkovi. Papierové faktúry vytlačíme, vložíme do obálok a zašleme poštou. Faktúry vo formáte pdf sa posielajú e-mailom a e-faktúry sa zasielajú vo formáte na základe požiadavky príjemcu, buď do banky, alebo do obchodného softvéru príjemcu. Príjemca faktúry si môže vybrať svoj vhodný preferovaný formát v nastaveniach na našom portáli. Spoločnosť Fitek zabezpečí, aby bol dizajn faktúry v súlade s dohodnutými podmienkami a jednotný bez ohľadu na formu dodania faktúry. Po zaslaní faktúry sa všetky údaje archivujú a generujú sa hlásenia potrebné pre odosielateľa faktúry.

Prečo je výhodné používať riešenia pre odchádzajúce faktúry od spoločnosti Fitek?

  • Rýchlosť! Faktúry sa zasielajú okamžite a včas.
  • Kvalita! Proces je spoľahlivý , nikdy sa žiadna faktúra nezabudne poslať.
  • Transparentnosť! Hlásenia ukazujú status zasielania faktúr.
  • Zrýchlenie cash flow!  Včas zaslané faktúry sú doručené rýchlejšie.
  • Jednoduchosť! O správu kanálov dodania a komplexné technické riešenia sa stará spoločnosť Fitek.
  • Úspora nákladov! Žiadne investície do technológií a ľudského kapitálu.