Riešenia pre prichádzajúce faktúry

Komplexné riešenie pre prichádzajúce faktúry

Systém spoločnosti Fitek pre správu faktúr umožňuje bezproblémovú správu faktúr v rozličných formátoch – papierové (tlačené), pdf a e-faktúry. Papierové faktúry sa naskenujú a digitalizujú, faktúry vo formáte pdf sa digitalizujú. Prevádzka – overovanie, koordinácia, schvaľovanie a zaúčtovanie faktúr – je možné automatizovať buď čiastočne, alebo úplne, na základe rôznych parametrov. Faktúry schválené systémom riadenia faktúr sa spolu so všetkými informáciami o fakturácii a rozdelení nákladov zadajú do účtovného systému zákazníka alebo do účtovného softvéru. Týmto sa predchádza dodatočnej manuálnej práci a potenciálnym chybám v údajoch. Naše riešenie cez web umožňuje klientom úspešne spravovať náklady, procesy a sprehľadniť ich. Údaje sa uchovávajú v online archíve, kde je možné nájsť ich rýchlo a jednoducho. Údaje sú bezpečne chránené. V roku 2016 prešiel verejný sektor v Estónsku v plnom rozsahu na e-faktúry. Vďaka riešeniam spoločnosti Fitek budete môcť prijímať a zasielať e-faktúry v súlade s estónskym štandardom pre e-faktúry, ktoré sú vo vysokom súlade so slovenskými a európskymi kritériami.

Prečo je výhodné používať riešenia pre prichádzajúce faktúry od spoločnosti Fitek?

  • Čas a náklady súvisiace so zaúčtovaním faktúr sa znížia vďaka redukcii manuálnej práce.
  • Zvýši sa kvalita údajov – v systéme bude menej chýb.
  • Rýchlosť. Proces spracovania faktúr sa zvýši mnohonásobne.
  • Systematická archivácia faktúr. Údaje sa nájdu rýchlejšie a ich uloženie je jednoduchšie.
  • Bezpečnosť uchovania údajov.  Maximálna diskrétnosť a ochrana údajov.
  • Transparentnosť. Stav faktúry je možné sledovať kedykoľvek a odkiaľkoľvek.
  • Oveľa rýchlejšie uzávierky účtovných období.
  • Pohodlie. Faktúry je možné spracovať odkiaľkoľvek na rôznych zariadeniach, ktoré majú prístup na internet.
  • Jednoduché a rýchle nasadenie – nie je potrebné investovať čas a peniaze do systému.

*Bruno Koch. Na základe prieskumu Billentis 2015