Fitek • Digitalizácia faktúr a dokumentov

Spoločnosť Fitek na Slovensku zmenila názov na Unifiedpost Group.
Navštívte nový web a objavte našu ponuku služieb.

Fitek in Slovakia has been re-branded to Unifiedpost Group.
Please visit our new website to see offering in Slovakia.

Login FitekIn

Dôležité upozornenie! Od 1. apríla 2021 sa budete môcť do FitekIn prihlásiť iba prostredníctvom našej novej webovej stránky.