Digitalizácia dokumentov

Spoločnosť Fitek ponúka svojim klientom súbor služieb, medzi ktoré patrí skenovanie, digitalizácia,  elektronická a fyzická archivácia rozličných dokumentov. Naše riešenia zabezpečujú digitálnu konverziu veľkoformátových papierových archívov, identifikáciu  tlačeného a písaného textu, sumarizáciu výsledkov dotazníkov v elektronickom formáte ako aj bezpečný prístup k elektronickým dokumentom uloženým na našich serveroch.

Spoločnosť Fitek ponúka nasledujúce riešenia:

 • rýchla a dôverná digitalizácia akýchkoľvek papierových dokumentov skenovaním,
 • archivácia a uloženie naskenovaných dokumentov v e-archíve,
 • pohodlný prístup a vyhľadávanie dokumentov v e-archíve,
 • archivácia a bezpečné uloženie pôvodných dokumentov v moderných archívoch,
 • dôverné zničenie neaktuálnych dokumentov v spolupráci s certifikovanou spoločnosťou pre skartáciu dokumentov.

Digitalizáciu dokumentov realizujeme prostredníctvom využitia vysokokapacitných skenerov, softvéru od licencovaných spoločností v tomto odvetví a s využitím osvedčených postupov pre digitalizáciu archívov. Využívame moderné viacstupňové procesy kontroly automatického rozpoznávania, riadenia kvality, podrobné popisy a smernice pre výkon prác, požadované kompetencie a duplikáciu rezervnej kapacity.

Priestory spoločnosti Fitek sú vybavené všetkými potrebnými bezpečnostnými riešeniami – kamerový dohľad, poplašný systém, obmedzený, oddelený a autorizovaný vstup do priestorov a prístup k počítačom, registrácia všetkých druhov prístupov, bezpečné oddelenie toku interných údajov, oddelenie prác.

Výhody:

 • prechodom na elektronické dokumenty a využívaním systému archivácie môžete zvýšiť produktivitu práce 25 až 50 násobne,
 • prechodom na elektronické dokumenty a implementáciou systému archivácie môžete znížiť náklady na ukladanie dokumentov až 80 násobne,
 • plná kontrola nad tokom dokumentov,
 • rýchlosť spracovania digitálnych dokumentov sa zvýši minimálne o 40% a kvalita údajov o 99,6%,
 • rozlúčte sa s papierovými dokumentami, ktoré sa strácajú na poličkách v kancelárii a ušetrite nielen papier, ale až 30% pracovnej doby, ktorú venujete hľadaniu súborov,
 • využívaním elektronických dokumentov a systému archivácie sa čas pre spracovanie dokumentov skráti o viac ako 75%.